Het bestuur

Jessica van Houwelingen, voorzitterbestuur
Diane van Leeuwen-van Gils, secretaris
Sandra van Damme- van den Engel, penningmeester
Nicole bonte, algemene zaken en vormgeving